dimecres, 30 de desembre de 2009

DESEMBRE

Temperatura Maxima mes alta: 25.2ºC (dia 31 a les 13.45h)(2021).
Temperatura Minima mes baixa: -12.0ºC (dia 20 a les 8.04h)(2009).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 9.2ºC (dia 21)(2019).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: 0.0ºC (dies 5 i 18)(2017).
Maxima Precipitacio en un dia: 54.9 mm (dia 4)(2019).
              
      TEMP.MIT.MAX: TEMP.MIT.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003             8.1               1.4                  4.8                 48              10
2004             7.8               1.6                  4.7                 62.5           10
2005             5.6              -2                    1.8                  15.5            2
2006           13.6              -0.4                 6.6                  28             10
2007           13.5              -2.1                 5.7                  10               6
2008           10.5              -0.9                 4.8                  88             16
2009             9.8              -0.4                 4.7                  61.5          11
2010             9.4              -2                    3.7                  31.1          12
2011           11.5              -0.1                 5.7                                 0
2012           11.5              -0.7                 5.4                    0.2            2
2013           12.1              -2.2                 5                     11.4            5
2014           11.4              -0.5                 5.5                  20.2          12
2015           15                  1.1                 8.1                    1.7            6
2016           14.1               0.8                 7.5                  17.7            7
2017             9.2             -1.7                  3.8                    9.3            7
2018           13.2              1                     5.6                    8.7            3
2019           12.3              2.2                  6.2                  97.4          10
2020           10                 0.7                  4.3                  40              8
2021           12.9              0.6                  5.4                  2.4             6

Mitjana:     11.1             -0.2                  5.2                  29.1          7.5