dilluns, 29 de juny del 2015

JUNY

Temperatura Maxima mes alta: 39.2ºC (dia 28 a les 15.25h)(2019).
Temperatura Minima mes baixa: 0.6ºC (dia 1 a les 6.42h)(2006).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 27.9ºC (dia 28)(2019).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: 9.7ºC (dia 11)(2019).
Maxima Precipitacio en un dia: 41.3 mm (dia 8)(2022).
              
     TEMP.MIT.MAX: TEMP.MIT.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003             28.9            15.6               22.3                26.5           8
2004             25.6            13.3               19.5                26.5           9
2005             27.5            13.8               20.7                40.0          11
2006             27.7            11.4               19.6                11.5          11
2007             25.2            10.4               17.8                30.5          11
2008             23.9            10.2               17.1              139.5          18
2009             26.8            11.3               19.1                30.0            9
2010             24.8             9.4                17.1                62.4          13
2011             24.5            10.5               17.5              105.0           11
2012             28.1            11.2               19.7                25.3            6
2013             24.5              8.5               16.5                47.7          12
2014             26.4            10.1               18.3                86.3          13
2015             27.9            11.4               19.7                28.0          10
2016             25.5            10.0               17.8                28.6            7         
2017             28.7            13.4               21.1                16.7          13
2018             24.0            11.6               17.6                37.5            9
2019             26.2            10.3               18.3                22.6            4
2020             21.8            10.5               15.9              119.2          16
2021             25.6            11.0               18.0                20.5          11
2022             28.3            12.6               20.4                60.8           8
2023             24.9            12.0               18.3                92.8          16

MItjana:     26.0            11.4               18.7                50.4        10.8