dimecres, 27 de febrer del 2019

FEBRER

Temperatura Maxima mes alta: 23.0ºC (dia 27 a les 15.27h)(2019).
Temperatura Minima mes baixa: -13.7ºC (dia 13 a les 7.57h)(2018).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 13.1ºC (dia 3)(2020).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: -4.9ºC (dia 13)(2018).
Maxima Precipitacio en un dia: 36.5 mm (dia 5)(2018).
             
       TEMP.MIT.MAX: TEMP.MIT.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003                  6.3           -0.3                  3.0              98.0          18
2004                  9.2            0.6                  4.9              63.0           11
2005                  6.0           -2.9                  1.6              61.0          14
2006                10.2            0.7                  5.5              10.5            5 
2007                13.6            0.8                  7.2              31.5          12
2008                13.8            0.4                  7.1              34.5          10
2009                12.3           -1.1                  5.6              29.0            8
2010                  8.4           -1.9                  3.3              86.3          14
2011                13.0           -1.7                  5.7              11.9            5      
2012                  9.4           -6.1                  1.7              10.8            6
2013                  9.1           -2.5                  3.3              11.3          10
2014                10.5           -0.3                  5.1              27.4            9
2015                10.8           -2.6                  4.1              19.6            9 
2016                12.5            0.2                  6.4              51.3          13
2017                13.6            1.6                  7.6              46.6          12
2018                  8.0           -3.4                  1.8            105.1          13
2019                15.0           -1.1                  5.9                5.3            2
2020                14.8            2.3                  7.7                0.3            2
2021                13.0            2.2                  7.1              27.6            9
2022                13.5            0.1                  5.9              10.7            5
2023                12.3           -1.6                  4.1              38.1            8
2024                14.7            1.5                  7.3                8.7            9                

Mitjana:          11.4         -0.7                    5.1               35.8         9.3