divendres, 31 de juliol del 2020

RECORDS ABSOLUTS I DADES ANUAL

Horari UTC.

RECORDS ABSOLUTS

TEMPERATURES:
Temperatura: Maxima mes alta: 39.3ºC (7 de Juliol 2015 a les 13.54 h)
Temperatura: Minima mes baixa: -14.3ºC (10 de Març 2010 a les 6.06h)

Temperatura: Maxima mes baixa: -1.9ºC (26 de Gener 2005 a les 13.53h)
Temperatura: Minima mes alta: 20.6ºC (2 d'Agost 2004 a les 1.26h)

Temperatura: Mitjana Diaria mes alta: 27.9ºC (28 de Juny 2019)
Temperatura: Mitjana Diaria mes baixa: -4.9ºC (13 de Febrer 2018)

Temperatura: Mitjana Mensual mes alta: 21.2ºC (Juliol 2019)
Temperatura: Mitjana Mensual mes baixa: 1.8ºC (Febrer 2018)

Temperatura: Mitjana Anual mes alta: 12.6ºC (2015)
Temperatura: Mitjana Anual mes baixa: 10.3ºC (2010)

RADIACIO SOLAR:(desde 2021)
Radiacio Solar: Maxima Diaria: 1299 w/m² (25 Maig 2021 a les 11.10h)

Radiacio Solar: Mitjana Mensual mes alta: 1050.2 w/m² (Juny 2021)
Radiacio Solar: Mitjana Mensual mes baixa: 494.2 w/m² (Gener 2021)

Radiacio Solar: Mitjana Anual mes alta: 763.4 w/m² (2023)
Radiacio Solar: Mitjana Anual mes baixa: 716.8 w/m² (2022)

PRECIPITACIONS:  
Precipitacio: Maxima Diaria: 68.3 mm (21 Gener 2020)

Precipitacio: Mensual mes alta: 221.5 mm (Novembre 2011)
Precipitacio: Mensual mes baixa: 0 mm (Desembre 2011)

Precipitacio: Anual mes alta: 1071.6 mm (2018)
Precipitacio: Anual mes baixa: 410.8 mm (2015)

Precipitacio: Mes Dies Mensual: 25 dies (Maig 2018)
Precipitacio: Menys Dies Mensual: 0 dies (desembre 2011)

Precipitacio: Mes Dies Anual: 158 dies (2008)
Precipitacio: Menys Dies Anual: 99 dies (2015 I 2023)

Precipitacio: Dia Intensitat Maxima: 295.4 mm/h (2 de Juliol 2020 a les 20.32h)

VENT:(desde 2018)
Vent: Ratxa maxima Dia: 86.9 km/h Oest (2 de Març 2020 a les 7.54h)

Vent: Mitjana Diaria mes alta: 38.1 km/h NE (20 de Gener 2020)
Vent: Mitjana Diaria mes baixa: 1.3 km/h SO (13 de Gener 2021)

Vent: Mitjana Mensual mes alta: 11.1 km/h (Abril 2019)
Vent: Mitjana Mensual mes baixa: 4.4 km/h (Desembre 2018)

Vent: Mitjana Anual mes alta: 7.3 km/h (2019)
Vent: Mitjana Anual mes baixa: 6.7 km/h (2022 I 2023)


DADES ANUAL

          TEMP.MIT.MAX: TEMP.MIT.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:

2002                                                                                 849.5
2003                  17.5              8.0              12.8             683.0            132                     
2004                  16.6              7.3              12.0             524.5            122           
2005                  16.6              6.3              11.5             561.0            119
2006                  20.1              6.5              13.3             572.0            115                
2007                  19.8              5.2              12.5             533.0            117   
2008                  18.9              5.3              12.1             900.5            158
2009                  19.8              5.8              12.8             643.5            124
2010                  17.4              4.5              11.0             734.7            144
2011                  19.7              5.8              12.8             807.9            105
2012                  19.3              4.9              12.1             495.6            104
2013                  18.6              4.8              11.7             738.3            133
2014                  19.4              5.9              12.7             860.3            140
2015                  20.3              6.0              13.2             410.8              99 
2016                  19.4              6.1              12.8             730.9            116
2017                  19.5              5.9              12.7             522.2            110
2018                  18.2              6.4              11.6           1071.6            142
2019                  19.0              5.8              11.7             683.0            101
2020                  18.5              6.5              11.8             874.0            122
2021                  18.3              5.8              11.4             436.2            115
2022                  20.0              6.8              12.8             434.2            113
2023                  19.9              6.4              12.5             446.5             99              

Mitjana:            18.9             6.0              12.3             650.7            120.5             

divendres, 31 de gener del 2020

GENER

Temperatura Maxima mes alta: 23.5ºC (dia 19 a les 15.46h)(2007).
Temperatura Minima mes baixa: -12.9ºC (dia 8 a les 8.21h)(2009).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 11.8ºC (dia 2)(2022).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: -3.3ºC (dia 12)(2021).
Maxima Precipitacio en un dia: 68.3 mm (dia 21)(2020).           

      TEMP.MIT.MAX: TEMP.MIT.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003
2004             8.3                 1.6              5.0                3.0              6
2005             7.1               -2.5              2.3                 0.5              1
2006             6.6               -0.1              3.3             135.0            15
2007           14.4               -1.0              6.7               12.5              5
2008           14.3               -0.3              7.0               28.0            10
2009           10.4               -1.6              4.4               64.0            15
2010             6.7               -1.6              2.6               49.1            14
2011           10.4               -1.8              4.3               21.4              6
2012           11.1               -2.9              4.1                 4.2              5
2013           11.1               -1.8              4.7               32.7            11
2014           10.9                0.7              5.8               39.6            10
2015           11.9               -1.4              5.3               14.9              6
2016           11.3                0.6              6.0                 3.5              5
2017             8.9              -2.0               3.5               39.9            11
2018           11.5                0.6              5.2                99.2             9
2019           10.8              -2.2               3.0                 9.6             5
2020           11.2                0.0              4.5             167.2             8
2021             7.6              -1.9               2.3               12.0             9
2022           12.5              -3.0               3.2                 7.6             3
2023             9.9              -2.2               2.9                 9.5             5
2024           12.0               0.8               5.5                35.7            6               

Mitjana:    10.4               -1.0             4.4                 37.6           7.9          

dimecres, 27 de febrer del 2019

FEBRER

Temperatura Maxima mes alta: 23.0ºC (dia 27 a les 15.27h)(2019).
Temperatura Minima mes baixa: -13.7ºC (dia 13 a les 7.57h)(2018).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 13.1ºC (dia 3)(2020).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: -4.9ºC (dia 13)(2018).
Maxima Precipitacio en un dia: 36.5 mm (dia 5)(2018).
             
       TEMP.MIT.MAX: TEMP.MIT.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003                  6.3           -0.3                  3.0              98.0          18
2004                  9.2            0.6                  4.9              63.0           11
2005                  6.0           -2.9                  1.6              61.0          14
2006                10.2            0.7                  5.5              10.5            5 
2007                13.6            0.8                  7.2              31.5          12
2008                13.8            0.4                  7.1              34.5          10
2009                12.3           -1.1                  5.6              29.0            8
2010                  8.4           -1.9                  3.3              86.3          14
2011                13.0           -1.7                  5.7              11.9            5      
2012                  9.4           -6.1                  1.7              10.8            6
2013                  9.1           -2.5                  3.3              11.3          10
2014                10.5           -0.3                  5.1              27.4            9
2015                10.8           -2.6                  4.1              19.6            9 
2016                12.5            0.2                  6.4              51.3          13
2017                13.6            1.6                  7.6              46.6          12
2018                  8.0           -3.4                  1.8            105.1          13
2019                15.0           -1.1                  5.9                5.3            2
2020                14.8            2.3                  7.7                0.3            2
2021                13.0            2.2                  7.1              27.6            9
2022                13.5            0.1                  5.9              10.7            5
2023                12.3           -1.6                  4.1              38.1            8
2024                14.7            1.5                  7.3                8.7            9                

Mitjana:          11.4         -0.7                    5.1               35.8         9.3

divendres, 30 de març del 2018

MARÇ

Temperatura Maxima mes alta: 24.9ºC (dia 17 a les 15.08h)(2014).
Temperatura Minima mes baixa: -14.3ºC (dia 10 a les 7.06h)(2010).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 14.6ºC (dia 17)(2024).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: 1.1ºC (dia 2)(2023).
Maxima Precipitacio en un dia: 64.6 mm (dia12)(2011).
             
     TEMP.MIT.MAX: TEMP.MIT.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003            13.7              3.4                8.6                23.0                9
2004            11.3              2.1                6.7                41.5               13
2005            12.4              1.5                7.0                34.0               13
2006            15.5              2.5                9.0                10.0               12
2007            15.5              1.0                8.3                30.0               12
2008            15.5              0.5                7.8                37.0                 9
2009            15.7              1.2                8.5                77.5                11
2010            11.8             -0.9                5.5                56.4               15
2011            13.5              1.2                7.4              156.9               14
2012            17.2             -0.3                8.5                49.9                6
2013            12.8              1.5                7.2                89.9               21
2014            15.8              0.3                8.1                  9.8                 7
2015            15.3              2.5                8.9                36.2                 9
2016            13.4              0.5                7.0                34.5                11
2017            16.6              2.1                9.4              117.7                 9
2018            12.2              1.1                6.1                81.7               16
2019            16.6              1.1                8.2                  4.4                                
2020            13.1              1.9                7.0                63.3               15
2021            14.2              1.0                7.1                24.0                 7
2022            10.3              3.0                6.2              124.9               20
2023            16.9              2.8                9.3                  8.1                 4
2024            14.9              3.0                8.3                95.7               13

Mitjana:      14.3              1.5                7.7                54.8             11.3
                                                 

dissabte, 29 d’abril del 2017

ABRIL

Temperatura Maxima mes alta: 29.0ºC (dia 9 a les 16.38h)(2011).
Temperatura Minima mes baixa: -3.8ºC (dia 17 a les 7.12h)(2012).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 17.3ºC (dia 29)(2023).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: 1.4ºC (dia 3)(2022).
Maxima Precipitacio en un dia: 67.0 mm (dia 27)(2013).
              
      TEMP.MIT.MAX: TEMP.MIT.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003            16.1              5.7                 10.9               21.0             12
2004            14.2              4.6                   9.4               95.0             16
2005            16.2              4.7                 10.5               10.5               8
2006            19.4              4.3                 11.9               30.5             12
2007            17.4              5.1                 11.3             156.5             19
2008            17.1              3.0                 10.1               73.0             14
2009            16.3              3.3                   9.8               94.0             16
2010            17.3              2.8                 10.1               36.1             18
2011            21.4              5.2                 13.3               24.0               8
2012            15.3              3.2                   9.3               99.2             17
2013            16.5              3.1                   9.8             138.3             12
2014            20.1              4.4                 12.3               65.2             14
2015            19.1              3.5                 11.3               38.6               7
2016            16.8              3.9                 10.4               94.0             13
2017            18.7              2.5                 10.6               60.6             12
2018            17.1              4.7                 10.6             124.8             11
2019            14.5              3.3                   8.4               86.6             17
2020            15.7              4.8                   9.9             132.8             13
2021            14.3              2.3                   8.0               88.7             15
2022            15.7              3.6                   9.3               34.3               9
2023            19.4              3.0                 10.8               42.5               9

Mitjana:      17.1             3.9                    10.4             73.6             13.0                                    

dilluns, 30 de maig del 2016

MAIG

Temperatura Maxima mes alta: 33.7ºC (dia 13 a les 15.59h)(2015).
Temperatura Minima mes baixa: -1.4ºC (dia 6 a les 5.32h)(2019).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 22.8ºC (dia 22)(2022).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: 5.0ºC (dia 1)(2018).
Maxima Precipitacio en un dia: 60.6 mm (dia 3)(2010).
                
     TEMP.MIT.MAX: TEMP.MIT.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003             21.7             9.5                15.6                41.0              12
2004             18.4             7.4                12.9                74.0              20
2005             22.2             9.1                15.7                57.0              15
2006             23.5             8.0                15.8                16.5                8
2007             22.2             7.0                14.6                58.0              15
2008             18.5             6.7                12.6              187.0              24
2009             24.7             8.0                16.4                66.0              10
2010             19.5             5.2                12.4              140.7              16
2011             24.2             7.5                15.9                68.6              15
2012             22.5             7.0                14.8                45.4              15
2013             18.7             4.6                11.7                64.5              20
2014             21.0             5.0                13.0                82.9              15
2015             24.8             7.5                16.2                16.4                4
2016             20.5             6.3                13.4                67.1              16
2017             22.7             7.7                15.2                29.7                9
2018             19.0             7.0                12.3              157.9              25
2019             18.5             5.1                11.4                89.9              12
2020             22.1             8.8                15.2                71.7              11
2021             19.5             6.5                12.7                51.6              11
2022             23.3             7.8                15.7                54.7               9
2023             20.3             6.7                12.8                98.2             18

Mitjana:       21.3             7.1                14.1                73.3           14.3

dilluns, 29 de juny del 2015

JUNY

Temperatura Maxima mes alta: 39.2ºC (dia 28 a les 15.25h)(2019).
Temperatura Minima mes baixa: 0.6ºC (dia 1 a les 6.42h)(2006).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 27.9ºC (dia 28)(2019).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: 9.7ºC (dia 11)(2019).
Maxima Precipitacio en un dia: 41.3 mm (dia 8)(2022).
              
     TEMP.MIT.MAX: TEMP.MIT.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003             28.9            15.6               22.3                26.5           8
2004             25.6            13.3               19.5                26.5           9
2005             27.5            13.8               20.7                40.0          11
2006             27.7            11.4               19.6                11.5          11
2007             25.2            10.4               17.8                30.5          11
2008             23.9            10.2               17.1              139.5          18
2009             26.8            11.3               19.1                30.0            9
2010             24.8             9.4                17.1                62.4          13
2011             24.5            10.5               17.5              105.0           11
2012             28.1            11.2               19.7                25.3            6
2013             24.5              8.5               16.5                47.7          12
2014             26.4            10.1               18.3                86.3          13
2015             27.9            11.4               19.7                28.0          10
2016             25.5            10.0               17.8                28.6            7         
2017             28.7            13.4               21.1                16.7          13
2018             24.0            11.6               17.6                37.5            9
2019             26.2            10.3               18.3                22.6            4
2020             21.8            10.5               15.9              119.2          16
2021             25.6            11.0               18.0                20.5          11
2022             28.3            12.6               20.4                60.8           8
2023             24.9            12.0               18.3                92.8          16

MItjana:     26.0            11.4               18.7                50.4        10.8