divendres, 31 de juliol de 2020

ANUAL

Temperatura Maxima mes alta: 39.3ºC (dia 7 de Juliol 2015 a les 15.54 h).
Temperatura Minima mes baixa: -14.3ºC (dia 10 de Març 2010 a les 7.06h).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 27.9ºC (dia 28 de Juny 2019).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: -4.9ºC (dia 13 de Febrer 2018).
Maxima Precipitacio en un dia: 68.3 mm (dia 21 de Gener 2020).

                  TEMP.MAX: TEMP.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:

2002                                                                              849.5
2003                  17.5              8                 12.8             683               132                     
2004                  16.6              7.3              12                524.5            122           
2005                  16.6              6.3              11.5             561               119
2006                  20.1              6.5              13.3             572               115                
2007                  19.8              5.2              12.5             533               117   
2008                  18.9              5.3              12.1             900.5            158
2009                  19.8              5.8              12.8             643.5            124
2010                  17.4              4.5              11                734.7            144
2011                  19.7              5.8              12.8             807.9            105
2012                  19.3              4.9              12.1             495.6            104
2013                  18.6              4.8              11.7             738.3            133
2014                  19.4              5.9              12.7             860.3            140
2015                  20.3              6                 13.2             410.8              99 
2016                  19.4              6.1              12.8             730.9            116
2017                  19.5              5.9              12.7             522.2            110
2018                  18.2              6.4              11.6           1071.6            142
2019                  19                 5.8              11.7              683               101
2020                  18.5              6.5              11.8              874               122

Mitjana:            18.8              5.9              12.3             685.9            122.4             

divendres, 31 de gener de 2020

GENER

Temperatura Maxima mes alta: 23.5ºC (dia 19 a les 15.46h)(2007).
Temperatura Minima mes baixa: -12.9ºC (dia 8 a les 8.21h)(2009).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 10.9ºC (dia 29)(2021).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: -3.3ºC (dia 12)(2021).
Maxima Precipitacio en un dia: 68.3 mm (dia 21)(2020).           

          TEMP.MAX: TEMP.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003
2004             8.3                 1.6                                3                6
2005             7.1               -2.5              2.3                 0.5              1
2006             6.6               -0.1              3.3             135               15
2007           14.4               -1                 6.7               12.5              5
2008           14.3               -0.3              7                  28               10
2009           10.4               -1.6              4.4               64               15
2010             6.7               -1.6              2.6               49.1            14
2011           10.4               -1.8              4.3               21.4              6
2012           11.1               -2.9              4.1                 4.2              5
2013           11.1               -1.8              4.7               32.7            11
2014           10.9                0.7              5.8               39.6            10
2015           11.9               -1.4              5.3               14.9              6
2016           11.3                0.6                                3.5              5
2017             8.9              -2                 3.5                39.9            11
2018           11.5               0.6               5.2                99.2             9
2019           10.8              -2.2              3                     9.6             5
2020           11.2                               4.5               167.2             8
2021             7.6              -1.9             2.3                  12                9

Mitjana:    10.3               -1.0             4.4                 40.9           8.4          

dimecres, 27 de febrer de 2019

FEBRER

Temperatura Maxima mes alta: 23.0ºC (dia 27 a les 15.27h)(2019).
Temperatura Minima mes baixa: -13.7ºC (dia 13 a les 7.57h)(2018).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 13.1ºC (dia 3)(2020).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: -4.9ºC (dia 13)(2018).
Maxima Precipitacio en un dia: 36.5 mm (dia 5)(2018).
             
             TEMP.MAX: TEMP.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003                  6.3           -0.3                                 98             18
2004                  9.2            0.6                  4.9              63             11
2005                              -2.9                  1.6              61             14
2006                10.2            0.7                  5.5              10.5            5 
2007                13.6            0.8                  7.2              31.5          12
2008                13.8            0.4                  7.1              34.5          10
2009                12.3           -1.1                  5.6              29              8
2010                  8.4           -1.9                  3.3              86.3         14
2011                13              -1.7                  5.7              11.9           5      
2012                  9.4           -6.1                  1.7              10.8          6
2013                  9.1           -2.5                  3.3              11.3         10
2014                10.5           -0.3                  5.1              27.4           9
2015                10.8           -2.6                  4.1              19.6           9 
2016                12.5            0.2                  6.4              51.3         13
2017                13.6            1.6                  7.6              46.6         12
2018                             -3.4                   1.8            105.1         13
2019                15             -1.1                   5.9                5.3           2
2020                14.8           2.3                   7.7                0.3           2
2021                13              2.2                   7.1              27.6           9

Mitjana:          11.0         -0.8                    5.0               38.5         9.6

divendres, 30 de març de 2018

MARÇ

Temperatura Maxima mes alta: 24.9ºC (dia 17 a les 15.08h)(2014).
Temperatura Minima mes baixa: -14.3ºC (dia 10 a les 7.06h)(2010).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 13.0ºc (dia12)(2020).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: 1.5ºC (dia 19)(2021).
Maxima Precipitacio en un dia: 64.6 mm (dia12)(2011).
             
          TEMP.MAX: TEMP.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003            13.7              3.4                8.6                23                9
2004            11.3              2.1                6.7                41.5            13
2005            12.4              1.5                7                   34               13
2006            15.5              2.5                9                   10               12
2007            15.5              1                   8.3                30               12
2008            15                 0.5                7.8                37                 9
2009            15.7              1.2                8.5                77.5            11
2010            11.8             -0.9                5.5                56.4            15
2011            13.5              1.2                7.4               156.9           14
2012            17.2             -0.3                8.5                49.9             6
2013            12.8              1.5                7.2                89.9           21
2014            15.8              0.3                8.1                  9.8             7
2015            15.3              2.5                8.9                36.2             9
2016            13.4              0.5                7                   34.5           11
2017            16.6              2.1                9.4              117.7             9
2018            12.2              1.1                6.1                81.7           16
2019            16.6              1.1                8.2                  4.4                            
2020            13.1              1.9                7                   63.3           15
2021            14.2                               7.1                24               7

Mitjana:      14.3              1.3                7.7               51.5             11.2
                                                 

dissabte, 29 d’abril de 2017

ABRIL

Temperatura Maxima mes alta: 29.0ºC (dia 9 a les 16.38h)(2011).
Temperatura Minima mes baixa: -3.8ºC (dia 17 a les 7.12h)(2012).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 16.3ºC (dia 25)(2018).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: 3.8ºC (dia 4)(2019).
Maxima Precipitacio en un dia: 67.0 mm (dia 27)(2013).
              
          TEMP.MAX: TEMP.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003            16.1              5.7                 10.9               21                12
2004            14.2              4.6                   9.4               95                16
2005            16.2              4.7                 10.5               10.5               8
2006            19.4              4.3                 11.9               30.5             12
2007            17.4              5.1                 11.3             156.5             19
2008            17.1              3                    10.1               73                14
2009            16.3              3.3                   9.8               94                16
2010            17.3              2.8                 10.1               36.1             18
2011            21.4              5.2                 13.3               24                  8
2012            15.3              3.2                   9.3               99.2             17
2013            16.5              3.1                   9.8             138.3             12
2014            20.1              4.4                 12.3               65.2             14
2015            19.1              3.5                 11.3               38.6               7
2016            16.8              3.9                 10.4               94                13
2017            18.7              2.5                 10.6               60.6             12
2018            17.1              4.7                 10.6             124.8             11
2019            14.5              3.3                   8.4               86.6             17
2020            15.7              4.8                   9.9             132.8             13
2021            14.3              2.3                   8                  88.7             15

Mitjana:      17.0             3.9                    10.4             77.3             13.4                                    

dilluns, 30 de maig de 2016

MAIG

Temperatura Maxima mes alta: 33.7ºC (dia 13 a les 15.59h)(2015).
Temperatura Minima mes baixa: -1.4ºC (dia 6 a les 5.32h)(2019).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 19.6ºC (dia 22)(2020).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: 5.0ºC (dia 1)(2018).
Maxima Precipitacio en un dia: 60.6 mm (dia 3)(2010).
                
           TEMP.MAX: TEMP.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003             21.7             9.5                15.6                41              12
2004             18.4             7.4                12.9                74              20
2005             22.2             9.1                15.7                57              15
2006             23.5             8                   15.8                16.5             8
2007             22.2             7                   14.6                58              15
2008             18.5             6.7                12.6              187              24
2009             24.7             8                   16.4                66              10
2010             19.5             5.2                12.4              140.7           16
2011             24.2             7.5                15.9                68.6           15
2012             22.5             7                   14.8                45.4           15
2013             18.7             4.6                11.7                64.5           20
2014             21                5                   13                   82.9           15
2015             24.8             7.5                16.2                16.4             4
2016             20.5             6.3                13.4                67.1           16
2017             22.7             7.7                15.2                29.7             9
2018             19                7                   12.3              157.9           25
2019             18.5             5.1                11.4                89.9           12
2020             22.1             8.8                15.2                71.7           11
2021             19.5             6.5                12.7                51.6           11

Mitjana:       21.3             7.0                14.1                72.9           14.4

dilluns, 29 de juny de 2015

JUNY

Temperatura Maxima mes alta: 39.2ºC (dia 28 a les 15.25h)(2019).
Temperatura Minima mes baixa: 0.6ºC (dia 1 a les 6.42h)(2006).
Temperatura Mitjana diaria mes alta: 27.9ºC (dia 28)(2019).
Temperatura Mitjana diaria mes baixa: 9.7ºC (dia 11)(2019).
Maxima Precipitacio en un dia: 38.3 mm (dia 10)(2011).
              
          TEMP.MAX: TEMP.MIN: TEMP.MITJ: PRECIP:  DIES PRECIP:


2003             28.9            15.6               22.3                26.5           8
2004             25.6            13.3               19.5                26.5           9
2005             27.5            13.8               20.7                40             11
2006             27.7            11.4               19.6                11.5          11
2007             25.2            10.4               17.8                30.5          11
2008             23.9            10.2               17.1              139.5         18
2009             26.8            11.3               19.1                30              9
2010             24.8             9.4                17.1                62.4         13
2011             24.5            10.5               17.5               105            11
2012             28.1            11.2               19.7                25.3           6
2013             24.5              8.5               16.5                47.7         12
2014             26.4            10.1               18.3                86.3         13
2015             27.9            11.4               19.7                28            10
2016             25.5            10                  17.8                28.6           7         
2017             28.7            13.4               21.1                16.7         13
2018             24               11.6               17.6                37.5           9
2019             26.2            10.3               18.3                22.6           4
2020             21.8            10.5               15.9               119.2        16
2021             25.6            11                  18                    20.5         11

MItjana:      26                11.3               18.6                47.6        10.6